Kuvan lähde

Opintojakson kaunokirjallisuustehtävät

Valitse haluamasi romaani kirjalistoilta, jotka löydät  täältä.

Voit valita romaaniin liittyvissä tehtävissä kokonaisuuden A, B tai C.


Kokonaisuus A


Kokonaisuuden avulla voit kerrata tekstin perustehtäviä, joista löydät lisätietoa täältä.

Tuota romaanin pohjalta kolme erilaista vähintään 1000 merkkiä pitkää tekstiä. Valitse vaihtoehdot seuraavista:

A) Miten romaanin päähenkilöiden elämä jatkuu romaanin tapahtumien jälkeen? Kirjoita oma romaanikatkelma, joka on luonteeltaan kertova ja kuvaava.

B) Valitse tarinan kohta, jossa romaanin päähenkilön olisi pitänyt mielestäsi toimia toisin. Kirjoita päähenkilölle sähköpostiviesti, joka on luonteeltaan ohjaava.

C) Millaisia yhteiskunnallisia ongelmia romaani nostaa esille? Valitse yksi keskeinen ongelma ja kirjoita siitä oma mielipiteesi kuvitteellisen blogimerkinnän muodossa. Tee tekstistäsi päätehtävältään argumentatiivinen eli kantaaottava.

D) Pohdi lukukokemustasi kokonaisuudessaan. Miltä romaanin lukeminen tuntui? Miksi? Millaiset asiat jäivät erityisesti mieleesi? Miksi? Kirjoita pohtiva ja erittelevä teksti.


Kokonaisuus B


a) Tuota romaanin pohjalta luovuutta käyttäen kaksi tekstiä, jotka edustavat jotakin määrättyä tekstilajia. (Esimerkiksi uutinen, runo, muistokirjoitus, satu, radiomainos, kirja-arvostelu, blogimerkintä, jonkun romaanin henkilöhahmon somepäivitys tms.) Tekstin merkkimäärä riippuu valitusta tekstilajista. Mikäli olet epävarma, kysy opelta lisävinkkejä.

b) Analysoi huolellisesti valitsemiesi tekstien tekstilajipiirteitä. Miten tekstin tekstilajin huomaa tekstin

  • tavoitteessa
  • sisällössä
  • rakenteessa ja
  • tyylissä?

Kertaa tarvittaessa erilaisten tekstilajipiirteiden analyysi täältä. Katso, että vastauksesi on kokonaismerkkimäärältään noin 3000 merkkiä.


Kokonaisuus C


Sanataideharjoituksia romaanin pohjalta:

Valitse seuraavista harjoituksista kaksi ja tuota molempien tehtävänantojen pohjalta noin 1500-2000 merkkiä pitkä teksti. Vaihtoehtona on myös tuottaa yksi pidempi teksti (esimerkiksi 3000 merkkiä).

a) Kuvittele, että haastattelet yhtä romaanin henkilöhahmoa. Kirjoita näkyviin esittämäsi kysymykset ja hahmon esittämät vastaukset. 

b) Keksi romaaniin kokonaan uusi henkilöhahmo. Kuvaile hahmoa ja kerro erityisesti hänen suhteestaan romaanin muihin henkilöihin ja siihen kuinka tämä hahmo vaikuttaa romaanin juonenkäänteisiin. 

c) Kirjoita kirje jollekin romaanin henkilöhahmolle, jonka toiminta herättää sinussa tunteita. Mitä haluaisit sanoa hahmolle? Millaisia neuvoja tahtoisit esimerkiksi antaa? Jatka tehtävää vielä ja kirjoita hahmolta vastauskirje sinulle.

d) Valitse romaanista kohta, joka on mielestäsi erityisen keskeinen. Kuvittele, että kaikki menisikin aivan toisin - esimerkiksi olennaisesti paremmin tai huonommin. Kirjoita katkelma uudistunutta romaania ja käytä monipuolisesti erilaisia kerronnan keinoja - kuvausta, juonen kuljetusta ja dialogia.