Kuvan lähde

Otsikkoesseen aihevaihtoehdot 

Löydät jokaiseen tehtävävaihtoehtoon tarpeellista teoria-apua täältä ja Särmä-käsikirjasta sivuilta 84-95. Huomioi esseen kokonaismerkkimäärän kohdalla, että välilyönti ei ole merkki.

Esseen tekemisen ohittamaton vaihe on suunnittelu. Tee suunnitelmasi paperille listausta tai miellekarttaa käyttäen. Löydät apua esseen sisällön ideointiin täältä.

Huolehdi, että esseessäsi on

  • selkeä päänäkökulma ja laajasti erilaisia käsittelynäkökulmia
  • tekstin läpi kulkeva ajattelun punainen lanka ja toimiva kappalejako
  • pohdittu aloitus, lopetus ja otsikko

Viimeistele esseesi kieli ja vältä erityisesti ongelmakohtia, jotka löydät "Kielenhuollon mustasta listasta" täältä (linkki tulossa).


Vaihtoehto A

Tuota noin 3500-4500 merkkiä pitkä otsikkoessee itse valitsemastasi aiheesta. Aihe voi liittyä sinulle arjessa läheiseen asiaan tai voit käsitellä esimerkiksi jotakin itseäsi kiinnostavaa yhteiskunnallista kysymystä. Voit siis kirjoittaa esseen esimerkiksi pesäpallosta, tietokonepeleistä, ilmastonmuutoksesta tai rasismista.

Muotoile aiheesi aluksi kysymyksen tai väitteen muotoon riippuen siitä, teetkö esseestäsi pohtivan vai kantaaottavan. 

Otsikoi tekstisi itse lukijaa kiinnostavalla tavalla ja katso, että otsikko vastaa tekstisi sisältöä.


Vaihtoehto B

Tuota näkökulmajärjestystä hyödyntäen 3500-4500 merkkiä pitkä teksti, jossa pohdit, millaiset asiat tekevät sinut onnelliseksi. Katso esimerkki, jossa  onniaiheinen, näkökulmajärjestystä hyödyntävä essee on suunniteltu miellekartan avulla, täältä (linkki tulossa). Otsikoi tekstisi itse lukijaa kiinnostavalla tavalla ja katso, että otsikko vastaa tekstisi sisältöä.


Kuvan lähde


Vaihtoehto C

Valitse seuraavista aiheista yksi, joka puhuttelee sinua eniten, ja kirjoita 3500-4500 merkkiä pitkä pohtiva tai kantaaottava essee. Osaa aiheista tulee rajata itse.

 Lihavoituja otsikoita tulee käyttää sellaisenaan, mutta muuten teksti pitää otsikoida itse lukijaa kiinnostavalla tavalla. Muista merkitä otsikon alkuun valitsemasi aiheen numero. 

Oheiset otsikot on koonnut osin vanhoja ylioppilastehtäviä mukaillen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Leena Saariluoma. Löydät esseen aiheet alkuperäisessä yhteydessään täältä.


1. Kirja vai elokuva?


2. Mitkä elokuvat ovat olleet vaikuttavimpia, muuttaneet ehkä ajatteluasi. Pohdi ja esittele. Otsikko: Elämäni elokuvat 


3. Kirjoittaminen / Lukeminen - elämän suola


4. Pohdi, onko joskus oikein rikkoa lakia.


5. Miksi monet ekstremeurheilijat vaarantavat henkensä kerran toisensa jälkeen? Pohdi kysymystä.


6. Mikä ohjaa sinun elämäsi tärkeitä valintoja?


7. Meillä kaikilla on asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Kerro tällaisista asioista ja pohdi, miksi ne vaikuttavat sinuun niin voimallisesti.


8. Metsästyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Monien mielestä se on kuitenkin julmaa ja tarpeetonta. Ota kantaa metsästyksen oikeutukseen.


9. Kirjoita jostakin Suomessa vaikuttavasta ääriliikkeestä. Rajaa  näkökulma ja otsikoi tekstisi sen mukaan.


10. Muovista on paljon hyötyä ja iloa, mutta siihen liittyy myös ekologisia ongelmia. Pohdi muoviin liittyviä ristiriitaisuuksia.


11. Kirja (tai elokuva tai muu taideteos), joka teki vaikutuksen. Esittele jokin sinulle merkityksellinen kirja (tai muu taideteos) ja pohdi, miksi ja miten se vaikutti sinuun.


12. Joukkueurheilun sanotaan vaikuttavan myönteisesti nuoren  sosiaaliseen kehitykseen. Ota kantaa väitteeseen.


13. Egoteoista ekotekoihin


14. Mikä vitseissä naurattaa?


15. Monet suomalaiset klassisen musiikin säveltäjät, kapellimestarit ja muusikot ovat saavuttaneet alallaan maailmanmainetta. Arvostuksesta kertoo myös soittoharrastuksen yleisyys. Pohdi omaa suhdettasi klassiseen musiikkiin.


16. Hyväksi häviäjäksi voi oppia. Ota kantaa väitteeseen.


17. Pohdi omien kokemustesi ja tietojesi pohjalta, mitä joukkueurheilu on sinulle antanut.


18. Mitä on pahuus ja mistä se saa alkunsa? 


19. Mediassa puhutaan usein esimerkiksi ruoka-aineiden, kemikaalien, elämäntapojen ja sääilmiöiden vaaroista. Arvioi median toimintaa uhkien esille tuojana.


20. Suomessa keskustellaan yhä enemmän köyhyydestä ja sen periytyvyydestä. Kuka on köyhä nykypäivän Suomessa?


21. Jos eri uskonnoista voisi valita ”parhaita paloja”, millainen olisi sinun uskontosi?


22. Miksi oman osaamisen ja tekemisen jakamisesta sosiaalisessa mediassa on tullut suosittua?


23. Kirjoita jostakin lukemastasi tietokirjasta ja pohdi, mitä se on sinulle opettanut.


24. Mihin suomalaisen räpin suosio perustuu?


25. Auton ja autoilun tulevaisuus


26. Mikä kauhussa kiehtoo? Pohdi kysymystä käyttäen esimerkkeinä tuntemiasi kauhuelokuvia tai -sarjoja.


27. Mitä keksintöä ihmiskunta eniten tarvitsisi?


28. Yhteistyötä yli rajojen


29. Pohdi meemejä ilmiönä.


30. Yrittäjyyttä pidetään tärkeänä Suomen tulevaisuuden kannalta. Olisiko sinusta yrittäjäksi?


31. Taiteilijat ovat aina tehneet omakuvia. Ovatko nykyajan selfiet taidetta? 


32. Voiko arkea rakastaa?


33. Hyvä, paha some


34. Rockmusiikin kapinallisuus?


35. Toteutuuko tasa-arvo urheilussa? Pohdi omien tietojesi ja kokemustesi valossa.


36. Perimmäisten kysymysten äärellä
37. Urheilun pimeä puoli


38. Piirtäminen on ihmiselle luonteenomainen tapa hahmottaa maailmaa. Kirjoita suhteestasi piirtämiseen ja pohdi sen merkitystä sinulle.


39. Mihin huumoria tarvitaan?


40. Lähellä luontoa


41. Loistavaa taktiikkaa


42. Kirjoita jostain sinulle merkityksellisestä maisemasta. (Muista pohtia, pelkkä kuvailu ei riitä)


43. Musiikki vie mukanaan


44. Pohdi runoilija Alfred Tennysonin ajatusta ”Tieto tulee mutta viisaus aikailee”.


45. Kirjoita kaupungista tai maasta, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen.


46. Mihin uskot? Pohdi kysymystä.


47. Kennelliiton rekisterissä koirista on noin 510 000. Tilastokeskuksen mukaan koiria on yhteensä noin 700 000. Koirien lukumäärä on kasvanut Suomessa, kertoo Tilastokeskus. Nyt Suomessa on kaikkiaan noin 700 000 koiraa. Pohdi, miksi lemmikkieläimiä otetaan.


48. Tv-sarja voi olla taidetta. Pohdi väitettä omien kokemustesi valossa.


49 Mitä ulkonäkö merkitsee sinulle?


50. Eläköön erilaisuus!


51. Koukussa


52. Millaista musiikkia kuuntelet nyt ja mikä siinä viehättää. Otsikko: Soittolistani juuri nyt


53. Sitä ihmistä en unohda


54. Rakkaudesta urheiluun (Älä pelkästään esittele jotakin lajia vaan pohdi, mitä olet harrastukseltasi saanut ja millaisia uhrauksia olet tehnyt. Voit kirjoittaa myös penkkiurheilusta.)


55. Sanat voivat muuttaa maailmaa. Pohdi väitettä omien kokemusten pohjalta tai vaikkapa yhteiskunnallisesta näkökulmasta.


56. Suku on pahin/paras. Pohdi omien kokemusten pohjalta. 


57. Kerro aatteesta, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen. Voit kannattaa tai vastustaa aatetta.


58. Vaikeuksien kautta voittoon


59. Minä olen minä ja erotun muista


60. Urheiluharrastus kasvattajana. Pohdi omien kokemusten pohjalta.


61. Äärirajoilla


62. Aika kultaa muistot


63. Pohdi, mitä tietokonepelit ovat sinulle opettaneet.


64. Pohdi, millainen on hyvä valmentaja.


65. Hyvä vai paha yksinäisyys?


66. “Vain särkynyt voi tulla ehjäksi”


67. Tervettä ja sairasta urheilua


68. “Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”