.

Kaunokirjallisuustehtäväkokonaisuus

Lue Edouard Louisin pienoisromaani "Kuka tappoi isäni" (2022) ja laadi vastaustekstit seuraaviin tehtäviin kokonaisin virkkein. Mikäli vastauksen yhteydessä on annettu merkkimäärä, kyseessä on minimi, jonka voi myös ylittää.

1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti, muutamalla virkkeellä.

  • Mitä teoksen nimi "Kuka tappoi isäni?" tarkoittaa? Millaisia merkityksiä nimelle voi antaa?
  • Mitä kertoja tarkoittaa sanoessaan seuraavasti: "Homovihamielisyys = köyhyys"? (s. 28)
  • Mitä kertoja tarkoittaa painottaessaan, että hänen isälleen politiikassa "oli kyse elämästä ja kuolemasta"? (s. 66)

2. Millainen on kertojan isän suhde naiseuteen ja feminiinisiksi miellettyihin elementteihin? Kirjoita noin 1000 merkkiä pitkä vastaus, jossa myös perustelet havaintosi.

3. Millainen on kertojan isän suhde koulutukseen? Kirjoita noin 500 merkkiä pitkä vastaus ja perustele havaintosi.

4. Laaja kirjoitustehtävä:

Valitse vaihtoehto A tai B tai molemmat. Kunnianhimoiselle opiskelijalle suositellaan vaihtoehtoa A.

A) Kulttuurissamme on sanonta, jonka mukaan "jokainen on oman onnensa seppä". Pohdi lukemaasi esimerkkinä käyttäen, kuinka sanonta mielestäsi pätee romaanin kuvaamassa ranskalaisessa yhteiskunnassa ja toisaalta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjoita noin 2500 merkkiä pitkä yhtenäinen pohtiva teksti. Voit halutessasi laajentaa tekstin kokonaiseksi yhtä aineistoa, eli romaania, hyödyntäväksi pohtivaksi tai kantaaottavaksi esseeksi, johon voit halutessasi valita myös toisen aineiston. Essee voi olla pituudeltaan esimerkiksi 4000-6000 merkkiä.

B) Kuvittele, että romaanin isä kirjoittaa kuolinvuoteeltaan viimeisen kirjeen pojalleen. Mitä hän haluaisi sanoa? Osoita kirjeen sisällössä tuntevasi myös romaanin sisältöä ja voit halutessasi tuottaa kirjeen tyylillä, joka jäljittelee isän ilmaisua. Tekstin sopiva pituus on vähintään 1500 merkkiä.