Kuvan lähde

Opintojakson lukutaitovastaukset

 Ensimmäinen lukutaitovastaus

Laadi luetelmamuotoinen lukutaitovastaus, jossa tarkastelet, millaisia arvojen vastakkainasetteluja esiintyy oheisessa musiikkivideossa. Huomioi videon laulun sanoitus, jonka löydät esimerkiksi täältä ja videon kuvakerronnan elementit. Löydät tarvittaessa apua arvojen luokitteluun täältä. Vastauksen sopiva merkkimäärä on noin 1000 merkkiä.

Laadi luetelmamuotoinen vastauksesi tarkasti oheista mallia noudattaen. Vastauksen tehtävänanto on ollut seuraava: Laadi luetelma non-verbaalisen viestinnän keinoista, joiden avulla musiikkivideolla luodaan kuvaa yhtenäisestä ihmisryhmästä.

Tuomas Kauhasen Rakkauslaulun musiikkivideossa (2015) luodaan mielikuvaa yhtenäisestä ihmisryhmästä seuraavien non-verbaalisen viestinnän keinojen avulla: => Vastauksen alussa on johtolause, joka päättyy kaksoispisteeseen.

  • Monet videon hahmot on sijoitettu samaan tilaan fyysisesti lähelle toisiaan.=> Luetelman kohdat ilmaistaan kokonaisin virkkein, jotka alkavat isolla alkukirjaimella ja päättyvät pisteeseen.
  • Hahmot toimivat yhdessä ristiriidattomasti. He esimerkiksi osallistuvat shakkiturnaukseen ja  poseeraavat yhdessä sohvalla.
  • Hahmot muodostavat samaan tahtiin tanssivien ihmisten joukon, jossa yhteinen liike viestii yhteenkuuluvuudesta.
  • Hahmot ovat asettuneet suuren osan aikaa yhdessä rintamassa kohti katsojaa ja luovat yhteisesti katseensa katsojaan.
  • Monet hahmoista näyttävät käsillään rakkaudesta viestivää sydänsymbolia ja myös rauhanmerkkiä, mikä luo vaikutelmaa ryhmän yhteisistä toiveista ja tarpeista.
  • Hahmot osoittavat toisiaan kohtaan fyysistä hellyyttä. Esimerkiksi lapsia näkyy aikuisten sylissä.
  • Monesti hahmojen katsoessa toisiaan heidän ilmeensä on iloinen ja hyväksyvä.
  • Ryhmässä viestintä on myönteisesti värittynyttä, vaikka hahmot ovatkin erilaisia: miehiä, naisia, lapsia, eri ikäisiä ja erilaisten etnisten ryhmien edustajia. Erilaisten ihmisten tuominen yhteen korostaa ryhmän yhteishenkeä.

Huomaa, että luetelmamuotoisessa vastauksessa ei edellytetä havaintojen laajaa perustelua tai kontekstualisointia.