Kuvan lähde

Ohjeet tietoa välittävään suulliseen esitelmään

 • Laadi tietoa välittävä esitelmä, jonka minimipituus on 5 minuuttia. Esitelmän suosituspituus on 5-10 minuuttia. Huomaa, että esitelmäsi todellinen pituus käy ilmi vain harjoittelemalla esitelmää läpi.
 • Hyödynnä esitelmäsi tukena muistiinpanoja. Esitelmää ei kuitenkaan saa lukea suoraan paperista.
 • Lue myös puhe-esitykseen liittyvät ohjeet Särmä -käsikirjasta sivuilta 274– 296.
 •  Jaa esitys opettajalle Classroom -ympäristössä ennen esitelmätunteja.


Aiheen valinta ja rajaus sekä puhetilanteen ennakointi

 • Valitse aihe, josta olet itse kiinnostunut ja josta voit kertoa kiinnostavasti myös toisille. Merkitse aiheesi Classroomissa jaettuun nimilistatiedostoon. 
 • Pohdi, mikä on puheesi pääviesti kuulijoille ja tiivistä se esimerkiksi yhdeksi virkkeeksi. Saat apua Särmä-käsikirjan luvun 67 esityksestä Kysymyksiä puhe-esityksen aiheen ideointiin.
 • Pohdi esityksesi taustaoletuksia. Mitä yleisö tietää aiheesta jo valmiiksi ja miten yleisö suhtautuu aiheeseen? 
 • Hanki valitsemastasi aiheesta tietoa netistä ja erilaisista lähdeteoksista.  Tarkkoja lähteitä voi olla vaikeaa jälkeenpäin muistaa, joten merkitse lähteet ylös jo siinä vaiheessa, kun poimit niistä tietoa ensimmäisen kerran. Muista lähdekriittisyys.


Esitelmän rakenteen laatiminen

 • Rakenne esitelmäsi  Google Slides -työkalun avulla. 
 • Suunnittele esitelmäsi käsittelyosion rakenne. Millaista jäsennysmallia käytät?  Mahdollisia malleja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisujärjestys, näkökulmajärjestys ja tärkeysjärjestys.
 • Laadi esitelmällesi kiinnostava aloitus, helposti seurattava käsittelyosio ja mieleenpainuva lopetus.
 •  Löydät lisätietoa malleista Särmä -käsikirjan sivulta 284 ja rakennemallien luonnetta avaavasta diaesityksestä täältä. Huomaa, että esseestä tutut rakennemallit sopivat myös puhe-esityksen rakennemalleiksi.


Kohdentaminen

 •  Löydät lisätietoa kohdentamisesta Särmä -käsikirjan luvusta 69 sivulta 282 alkaen.
 • Pohdi, mitkä asiat kaipaavat lisäselvennystä. Mitä käsitteitä olisi hyvä määritellä tarkasti? Missä esitelmän kohdissa sinun tulee argumentoida laajasti?
 • Millainen kieli ja sanasto ovat sopivia yleisöllesi?
 • Millaista nonverbaalista viestintää käytät, jotta luot parhaan mahdollisen kontaktin yleisöön?


Havainnollistaminen

 • Löydät lisätietoa havainnollistamisesta Särmä -käsikirjan luvusta 70 sivulta 284 alkaen.
 • Pohdi, millaisia esitysmateriaaleja käytät diaesityksen ohella (videot, musiikki, esineet, äänitiedostot).
 • Huomaa, että esitelmään mukaan valittu video saa olla maksimissaan 2 minuuttia pitkä eikä video-osio saa niellä esityksestä kovin suurta kokonaisosuutta.
 • Suunnittele, miten havainnollistat esitelmääsi kielen vaikuttamisen keinoilla eli retorisilla keinoissa. Löydät retorista keinoista lisätietoa Särmä-käsikirjan sivuilta 44-45, luvusta 10.


Diaesityksen hiominen

 • Yhdelle dialle sopii tavallisesti yksi asiakokonaisuus.
 • Älä kirjoita dioille kaikkea, mitä tulet sanomaan, vaan poimi mukaan ainoastaan avainasiat, joita täydennät puheessa. Voit tehdä lisämuistiinpanoja esimerkiksi diojen muistiinpanokenttään.
 • Älä kirjoita liikaa tekstiä yhdelle dialle ja käytä riittävän suurta fonttia.
 • Ole fontin käytössä luova: hyödynnä värejä ja lihavointeja. Toisinaan dialla voi olla perinteisellä tavalla otsikko ja alakohtia - toisinaan esimerkiksi vain yksi sana suurella fontilla.
 • Tee dioilla esityksestä visuaalisesti näyttävä. Käytä kuvia, kuvioita ja taulukoita. Varmista, että kuvat liittyvät aiheeseen ja ovat kuulijoille ymmärrettäviä.
 •  Voit sijoittaa kuvan tekstin yhteyteen, mutta huomaa, että yksi kuva voi täyttää koko dian. 
 • Varmista, että kuvat ovat laadukkaita myös suurikokoisina.
 • Huomioi kuvien valinnassa tekijänoikeudet. Hyödynnä ilmaisia kuvapankkeja (esimerkiksi Unsplash, Pixabay, Pexels).
 • Tarkista lopuksi, että diaesityksesi on visuaalisesti johdonmukainen. Ovatko esimerkiksi otsikot ja muut pääelementit tehty samalla fontilla ja värillä?


Esityksen viimeistely

 • Lisää mukaan dia, jolta näkyvät käyttämäsi lähteet ja myös käyttämiesi kuvien lähteet.
 • Tarkista diojen kieliasu ja pyydä tarvittaessa siitä palautetta.
 • Laadi tukisanalista.
 • Merkitse ylös kohdat, joissa hyödynnät esitysmateriaalia.
 • Hio retorisia keinoja.
 • Tarkista faktat.
 • Harjoittele puhetta ääneen ja ota samalla aikaa. Voit myös videoida omaa harjoitteluasi.