Kuva: Pixabay

Opintojakso 8: Kirjallisuus konteksteissaan (2 op)

Opintojakson tavoitteet ja sisällöt


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija


 • lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa, tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia.

 


Opintojakson keskeiset sisällöt ovat seuraavat:


 • Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta
 • Kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • Tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta.Opintojakson arvioitavat työt

 •  Ylioppilasesseen laajuinen essee Abitti -ympäristössä. Essee toteutetaan moduulin 10 kurssivihkon aihioiden ja aineistojen pohjalta.  
 •  Lukutaitovastausharjoitus, jossa vastauksia tuotetaan hyvän vastauksen piirteiden pohjalta
 • Lukutaitovastauskokonaisuus 1: Realismin ja / tai romantiikan analyysi
 • Lukutaitovastaus 2: modernistisen novellin analyysi tai muu vielä vaihtuva sisältö


Opintojakson etenemisjärjestys

 • Kirjallisuus konteksteissaan
 • Tuotetaan essee Abitti-ympäristössä
 • Runoanalyysin perusteet
 • Romantiikka
 • Lukutaitovastausharjoitus
 • Realismi
 • Lukutaitovastaus 1
 • Modernismi ja postmodernismi
 • Lukutaitovastaus 2