Kielenhuollon oppimispäiväkirja

Kuvan  lähde


Harjoittelemme lukuvuodesta 2021-2022 alkaen huoltamaan kirjoitustaidon vastausten eli esseiden kieltä oppimispäiväkirjan avulla. Oppimispäiväkirja on printattu dokumentti, joka on säilössä opettajalla ja josta voit seurata omaa edistymistäsi. Oppimispäiväkirjaan on varattu yksi lehti jokaiselle lukuvuoden aikana tuottamallesi esseelle tai muulle tekstille, jossa nimenomaan tekstin kieli on keskeinen arvioinnin kohde. 


Näin käytät oppimispäiväkirjaa

1. Merkitse palautustunnin päivämäärä oppimispäiväkirjan tyhjän lehden yläosaan varattuun otsikko-osioon.

2. Lue huolellisesti läpi esseestä saamasi pistemäärän yhteyteen sijoitettu kirjallinen palaute. Jos et ymmärrä jotakin kirjallisen palautteen kohtaa, on erittäin tärkeää, että kysyt opettajalta apua.

3. Siirry nyt tarkastelemaan tekstisi läpi. Voit löytää tekstistäsi neljä erilaista merkintää ja jokaisen kohdalla toimintamalli on hieman erilainen.

  • Mukana on opettajan värittämiä tekstin osia, joista aukeaa klikattaessa laajempi kommentti. Nämä kohdat luetaan huolellisesti läpi, mutta niitä ei tarvitse kirjata oppimispäiväkirjaan, ellet itse koe tätä oman kirjoittamisesi kannalta tarpeelliseksi. Kirjoita virheen sisältänyt virke kokonaan uudelleen oikein opettajan kommentissa neuvomalla tavalla. Jos kyse on nimenomaan yhdestä virheellisestä sanasta, voit myös kirjoittaa ainoastaan sanan toisin.  Mikäli virheelle on nimetty jokin tietty virhetyyppi (esim. kaksoispassiivi, symmetriavirhe), kirjaa myös se ylös. 


  • Mukana tekstissäsi on alleviivattuja kohtia. Näissä kohdissa esiintyy virhetyyppi, joka on luonteeltaan yleinen ja löytyy erikseen mainittuna listalta täältä (linkki tulossa). Kirjoita alleviivatut kohdat oppimispäiväkirjaasi uudelleen oikein JA lisää virheen yhteyteen virhetyypin nimi listasta, jonka löydät täältä (esim. kongruenssivirhe, yhdyssanavirhe ja niin edelleen.). Kaikki alleviivatut virheet ovat varmasti mukana listalla. Huomaa, että esimerkiksi pilkkuvirheiden kohdalla on tärkeää kirjoittaa uudelleen koko virke.


  • Essee voi sisältää ilmausten turhaa toistoa. Toisteiset kohdat opettaja on alleviivannut sinisellä värillä. Poimi tekstistäsi toisteinen kohta, kirjaa se oppimispäiväkirjaasi ja keksi sille mahdollisimman monta synonyymia, joiden avulla toiston voisi poistaa.


  • Essee voi sisältää suoria ohjeita siitä, mitä sinun pitäisi kirjata oppimispäiväkirjaasi. Opettaja voi esimerkiksi pyytää kirjoittamaan yksittäisen kappaleen uudestaan niin, että kappaleen rakenne on selkeämpi tai tyyli havainnollisempaa. Kirjaa huolellisesti myös nämä laajemmat merkinnät.


Lopuksi kokoa itsellesi vähintään kolmikohtainen ohje seuraavaa esseetäsi varten. Esimerkiksi:


1. Yritän jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että jokaisessa kappaleessa on ydinvirke.

2. Tarkistan aina lopuksi, että yhdyssanat on kirjoitettu yhteen.

3. Opettelen seuraavaa tekstiäni varten oikeanlaisen aineiston esittelyviittauksen tekemisen.