Kuvan  lähde

Pronominit erityishuollossa

Pronomini "joka" viittaa suoraan edelliseen sanaan, kun taas pronomini "mikä" viittaa koko edelliseen lauseeseen.

Minä näin naisen, joka kantoi suurta koria.

Kaupungilla oli aivan hiljaista, mikä hieman hermostutti häntä.

Teksti oli kirjoitettu kirjaimin, joita tuskin erotti.


Huomaa, että pronomini "joka" ei voi viitata adjektiiviin. 

Ei näin: He olivat innokkaita, joilla riitti aina puhumista.

Ongelma poistuu, kun adjektiivin rinnalle tuo substantiivin:

He olivat innokkaita tutkijoita, joilla riitti aina puhumista.
Tehtävä 1

Tuota kuvan pohjalta portfolioosi seuraavanlaiset virkkeet:

a) Päälause + pronominilla joka alkava sivulause

b) PL + pronominilla mikä alkava sivulause.

c) Virke, jossa päälauseen sisälle on upotettu relatiivinen sivulause.


Tehtävä 2

Kopioi virkkeet portfolioosi ja lisää aukkoihin joka tai mikä.

a) Hän oli viettänyt koko aamun uimahallissa,______ei ollut hänen tapaistaan.

b) Kahdeltatoista alkoi vesijumppa,______eläkeläiset saivat osallistua ilmaiseksi.

c) Hän ei koskaan mennyt jumppaan mukaan,______hieman harmitti uimavalvojaa.

d) Kerran hän oli törmännyt altaalla naiseen,______katse oli outo.

e) Hän loi oman katseensa alas,_____sai hänet näyttämään hämilliseltä lapselta.


Tehtävä 3

 Korjaa seuraavien virkkeiden virheellinen pronominien käyttö portfolioosi.

Oppilasta on myös voitu kiusata päiväkodissa, joka jatkuu kouluun mentäessä.

Puhutteluja yleensä pidetään, jossa esimerkiksi kuraattori yrittää parantaa luokan ilmapiiriä.

Jokaisella olisi hyvä olla vähintään yksi henkilö, jolle voi vapaasti avautua tunteistaan ja ajatuksistaan, joka voi olla niin perheenjäsen, läheinen ystävä kuin lemmikkikin.

Luimme koulussa novellin, minkä aihe oli perin kummallinen.

Novellin päähenkilö on sosiaalinen ja yritteliäs, joka tulee esille jo aloituskappaleessa.