Kuvan lähde

Itsearviointi: Minä esseen kirjoittajana

Voit palata itsearviointiin opintojesi eri vaiheissa ja tarvittaessa voit tehdä itsearvioinnin esimerkiksi jokaisen opintojakson alussa. Näin näet itse, miten kehityt esseen kirjoittajana lukio-opintojesi aikana.

Osaan tämän useimmiten = 1
Olen tästä toisinaan epävarma = 2
Tämä tuottaa usein vaikeuksia = 3


Valitse väitteeseen sopiva numero ja merkitse se väitteen perään. Selvennä tarvittaessa numerovalintaasi sanallisesti.


Esseen ideointi, suunnittelu ja viimeistely

Käytän esseen ideointiin ja suunnitteluun riittävästi aikaa.


Teen suunnitelmani selkeästi näkyväksi paperille tai sähköiselle alustalle.


Tunnen riittävästi erilaisia ideoinnin ja suunnittelun apukeinoja.


Olen oppinut valitsemaan itselleni sopivat ideoinnin ja suunnittelun apukeinot.


Osaan hyödyntää esseen sisältöä pohtiessani lukion eri oppiaineissa saatua tietoa.


Osaan hyödyntää esseen sisältöä pohtiessani omia ainutlaatuisia kokemuksiani.


Suunnittelen esseen kappalejaon ennen kuin alan kirjoittaa.


Tiedän ennen varsinaista kirjoittamista, missä kohdissa viittaan aineistoihin.


Tiedän ennen varsinaista kirjoittamista, mitä aion sanoa aineistoista.

Tuotan ensin raakatekstin, jota muokkaan monipuolisesti, enkä yritä tehdä ensimmäisellä kirjoituskerralla valmista tekstiä.


Maltan lopuksi tarkistaa viittaustekniikan toimivuuden kaikissa aineistoviittauksissa.


Maltan lopuksi hioa esseen rakenteen kuntoon virke virkkeeltä.


Maltan lopuksi hioa esseen ilmaisun kuntoon virke virkkeeltä.


Päänäkökulma ja käsittelynäkökulmat

Minun on helppo rajata aihiosta omaperäinen päänäkökulma.


Keksin helposti käsittelynäkökulmia, ja esseideni sisältö on runsas.


Ymmärrän, mitä eroa on pohtivalla ja kantaaottavalla esseellä.


Osaan tuottaa sekä pohtivan että kantaaottavan tekstin.


Ymmärrän, mitä eroa esseessä on yksilölähtöisellä ja yhteiskunnallisella tarkastelutavalla.


 Osaan esseessä tuottaa sekä yksilölähtöistä että yhteiskunnallista tarkastelua.


Ymmärrän, mitä eroa esseessä on konkreettisella ja abstraktilla tarkastelutavalla.


Osaan tuottaa sekä konkreettisia esimerkkejä että abstraktia pohdintaa.


Esseen rakenne

Esseeni ajattelussa on helposti seurattava punainen lanka.


Tunnen esseen valmiit rakennemallit.


Osaan hyödyntää valmiita rakennemalleja omassa tekstissäni: valitsen yhden rakennemallin tai mallien yhdistelmän.


Tiedän, mitä tarkoittavat ydinvirke ja tukivirkkeet.


Jokaisessa esseeni kappaleessa on selkeä ydinvirke.


Tunnen riittävästi erilaisien esseen aloitustapojen teoriaa.


Osaan tehdä lukijaa kiinnostavan aloituksen, joka johdattaa tekstin aiheeseen.


Tunnen erilaisten lopetustapojen teoriaa.


Osaan tehdä esseeseen kokoavan lopetuksen.


Esseeni kappaleet sidostuvat toisiinsa eikä kappaleiden välillä ole yllättäviä hypähdyksiä asiasta toiseen.


Tunnen esseen otsikoinnin teoriaa.


Osaan otsikoida tekstini kiinnostavasti.


Aineistojen käyttö

Luen valitsemani aineiston huolellisesti ja aineiston tekstilajin huomioiden.


Osaan lukea aineistoja kriittisesti.


Teen aineiston kanssa käytävästä keskustelusta muistiinpanoja.


Osaan valita aineistot, jotka sopivat omaan tekstiini ja joista minulla on sanottavaa.


Tiedän, millaisia asioita aineistosta kannattaa poimia.


En poimi irrallisia yksityiskohtia vaan huomioin aineiston aina kokonaisuutena.


Tiedän, mitä tarkoittavat pääaineisto ja sivuaineisto.


Tekstissäni on yleensä ainakin kolme viittausta pääaineiston eri ideoihin.


Tiedän, mitä tarkoittaa referointi.


Osaan referoida aineistoa tiiviisti, tarkasti ja omin sanoin.


Tiedän, milloin aineistoa on referoitu sopiva määrä - ei liikaa mutta ei liian paljon.


Tiedän, mitä tarkoittaa aineiston kanssa keskusteleminen.


Osaan kehitellä aineistossa esitettyjä ideoita edelleen.


Osaan ottaa aineistoon kantaa, olla eri mieltä tai samaa mieltä.


Osaan törmäyttää kaksi aineistoa.


Osaan poimia aineistosta suoran lainauksen eli sitaatin.


Tiedän, milloin sitaatteja kannattaa käyttää.


Osaan tehdä kuusi asiaa sisältävän oikeaoppisen aineiston esittelyviittauksen.


Oma ääneni erottuu aineistojen äänestä.


Kielenhuolto

Merkitse huutomerkki sen kielenhuoltoasian kohdalle, jota sinun pitäisi vielä harjoitella.


Virkerakenteet (Onko esseissäsi solmuun meneviä virkkeitä?)

Ison ja pienen alkukirjaimen valinta

Yhdyssanojen oikeinkirjoitus

Pilkkusäännöt, ennen kaikkea päälauseen ja sivulauseen väliset pilkut

Kongruenssi

 Omistusliite

Joka- ja mikä- pronominien oikea käyttö

Jokin muu, mikä?


Poimi nyt viisi keskeiseksi mieltämääsi kehityskohdetta. Mitä haluaisit juuri tässä opintojaksossa oppia esseen tekemisestä?