Kuvan lähde

ÄI10 (YT):  Syventyminen ylioppilasesseeseen

Äidinkielen ja kirjallisuuden abivuonna suoritetaan neljän opintopisteen laajuinen opintojakso Kohti ylioppilaskokeita. Opintojaksossa on kaksi erillistä osiota: ylioppilasesseeseen syventyvä osio, jonka laajuus on 2 op ja lukutaitovastauksen laatimiseen syventyvä osio, jonka laajuus on 2 op. Molemmat osiot tulee suorittaa hyväksytysti, jotta opintojaksosta saa arvosanan.

Opintojakso toteutuu 18.8.-10.11 ja sisältää 21 oppituntia.


Opintojakson tavoitteet ja sisällöt


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

 


Opintojakson keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
 • tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet
 • kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu
 • aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä
 • tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa.


Opintojakson arvioitavat työt

 • Esseeprosessin perusasioita kertaava miniessee, arviointi asteikolla 4-10
 • Ylioppilasessee 1
 • Ylioppilasessee 2
 • Harjoitustehtäväpaketti, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty


Opintojakson etenemisjärjestys 

 • Äidinkielen tuntien säännöt,  Materiaali
 • Äidinkielen esseekokeen esittely sekä tavoitteet ja itsearviointi, Diaesitys
 • Malliesseiden lukeminen
 • Aineiston kanssa keskustelemisen ja viittaustekniikan perusasioita
 • Miniesseen kirjoittaminen
 • Kirjoitusprosessi ja erityisesti aihion rajaus sen osana
 • Rakenne ja rakennemallien käyttö
 • Essee 1  Abitissa
 • Kielenhuollon musta lista
 • Aloitus, lopetus ja otsikointi
 • Loppuuessee Abitissa