Abiturientin valmistautumisohje YO-kokeeseen

Lisään tekstin oheen linkkejä viikonlopun kuluessa.

Miten valmistaudun esseekokeeseen?

-Lue YO -esseetä käsittelevä laaja teoriapaketti  täältä. Kiinnitä huomiota erityisesti esseen rakennemalleihin ja viittaustekniikkaan, jota tarvitset myös lukutaidon kokeessa erityisesti poimiessasi aineistosta suoria sitaatteja.

-Classroom-ympäristössä on julkaistu myös mallirakenne esseetä varten, mikäli koet olevasi aivan hukassa. Sitä kannattaa vilkuilla. Samoin Classroomiin ilmestyy ensi viikon kuluessa YO-esseitä arvioineen, ja myös niihin kannattaa perehtyä.

-Lue läpi syksyn aikana tuottamasi YO-esseet. Millaiset virhetyypit toistuvat? Millaisia kielenhuollon asioita juuri sinun pitäisi harjoitella?

-Lue huolellisesti äidinkielen digitaalisen YO-kokeen määräykset, jotka sisältävät mm. tarkat tasokuvaukset eritasoisista suorituksista.Miten valmistaudun lukutaidon YO-kokeeseen?

Lukutaidon YO-koe on se äidinkielen kokeen osa, johon sinun pitää lukea eniten ja pitkäjänteisesti. Kertaa seuraavat käsitepaketit, joihin olemme tutustuneet myös yhteisesti oppitunneilla ja käy läpi myös tuottamasi vastauksen. Millaista palautetta olet saanut? Mihin juuri sinun tulisi kiinnittää huomiota?

 • Lukutaitovastaus tekstilajina ja vastaustekniikkaa, löydät lisätietoa täältä (linkki tulossa). Kertaa erityisesti H-E-P-tekniikka, vertailevan vastauksen tekeminen ja luetelman laatiminen.
 • Tekstin kontekstit ja muut tekstianalyysin peruskysymykset, joista löydät lisätietoa myös täältä (linkki tulossa)
 • Moniäänisyys ja intertekstuaalisuus sen osana
 • Audiovisuaalisen tekstin analyysi
 • Kertomuksellisuuden analyysi (Millaisin käsittein voit lähestyä tekstiä, josta löydät kertomuksen tai kertomuksellisia elementtejä?)
 • Vuorovaikutuksen analyysi (esimerkiksi non-verbaalinen viestintä ja ryhmäviestinnän roolit)


Usein erityisesti kokeen ensimmäiseen osaan (asia- ja mediatekstit) liittyvät sisällöt:


 • Sanomalehtitekstin osat ja niiden tehtävät
 • Uutisanalyysi
 • Argumentaatioanalyysi ja retoristen keinojen analyysi
 • Tyylin ja kielen analyysi
 • Lähdekritiikki
 • Mainosanalyysi


Erityisesti kokeen toiseen osaan (kaunokirjallisuus ja taidetekstit) liittyvät sisällöt:


 • Proosan ja novellin analyysi
 • Runoanalyysi
 • Elokuva-analyysi 
 • Näytelmän analyysi

 


Sisällöt, joita emme ole kerranneet läpi yhdessä:

Tämä osio on erityisen tärkeä, sillä saatat joutua vastamaan tehtävään, jonka tyyppi on sinulle vieras.


 • Kuva-analyysi: esimerkiksi mediatekstien kuvat mutta myös taidekuvat ja tekstin ja kuvan vuorovaikutus
 • Sarjakuva-analyysi
 • Huumorin keinojen analyysi
 • Sinun on tiedettävä, mikä on ominaista erilaisille mediateksteille: kertaa erityisesti reportaasin, kolumnin, pakinan, kommentin ja kainalojutun ominaispiirteet
 • Sinun on tunnettava erilaiset taiteen tyylisuuntaukset: kertaa erityisesti romantiikka, realismi, modernismi ja postmodernismi