Abiturientin valmistautumisohje YO-kokeeseen

Kuvan lähde


Huom! kevään 2022 abiturientti! Ohje on keskeneräinen, ja aivan lopullisen ohjeen saat ennen lukulomaa.

Miten valmistaudun kirjoitustaidon kokeeseen eli esseekokeeseen? 

-Lue YO -esseetä käsittelevä laaja teoriapaketti  täältä. Kiinnitä huomiota erityisesti esseen rakennemalleihin ja viittaustekniikkaan, jota tarvitset myös lukutaidon kokeessa poimiessasi aineistosta suoria sitaatteja.

-Löydät apuvälineitä esseen ideointiin täältä (linkki tulossa)  mikäli olet kirjoittamisen kanssa aivan hukassa (olet saanut säännöllisesti esseistä 20 pistettä tai alle tämän). Käy malli läpi ja opettele se ulkoa. Varsinkin epävarma kirjoittaja hyötyy kaikista esseen valmiista rakennemalleista.

-Lue läpi syksyn aikana tuottamasi YO-esseet. Millaiset virhetyypit toistuvat? Millaisia kielenhuollon asioita juuri sinun pitäisi harjoitella? Kielenhuoltoasioista löydät koonnin Särmä -käsikirjastasi.

-Lue huolellisesti äidinkielen digitaalisen YO-kokeen määräykset, jotka sisältävät mm. tarkat tasokuvaukset eritasoisista suorituksista. Löydät määräykset täältä.

- Löydät kurssin 9 Classroom -ympäristöstä paketin aitoja YO-esseitä, joissa on mukana aitoja sensorien kommentteja. 


Miten valmistaudun lukutaidon ylioppilaskokeeseen?

Lukutaidon YO-koe on se äidinkielen kokeen osa, johon sinun pitää lukea eniten ja pitkäjänteisesti. Kertaa seuraavat käsitepaketit, joihin olemme tutustuneet myös yhteisesti oppitunneilla ja käy läpi myös tuottamasi vastauksen. Millaista palautetta olet saanut? Mihin juuri sinun tulisi kiinnittää huomiota?

 • Lukutaitovastaus tekstilajina ja vastaustekniikkaa, löydät lisätietoa täältä. Kertaa erityisesti H-E-P-tekniikka, vertailevan vastauksen tekeminen ja luetelman laatiminen.
 • Tekstin kontekstit ja muut tekstianalyysin peruskysymykset, joista löydät lisätietoa myös täältä.
 • Moniäänisyys ja intertekstuaalisuus sen osana
 • Audiovisuaalisen tekstin analyysi
 • Kertomuksellisuuden analyysi (Millaisin käsittein voit lähestyä tekstiä, josta löydät kertomuksen tai kertomuksellisia elementtejä?)
 • Vuorovaikutuksen analyysi (esimerkiksi non-verbaalinen viestintä ja ryhmäviestinnän roolit), josta löydät tietoa esimerkiksi Särmä -käsikirjasta.


Usein erityisesti kokeen ensimmäiseen osaan (asia- ja mediatekstit) liittyvät sisällöt:


 • Sanomalehtitekstin osat ja niiden tehtävät
 • Uutisanalyysi
 • Argumentaatioanalyysi ja retoristen keinojen analyysi
 • Tyylin ja kielen analyysi
 • Lähdekritiikki
 • Mainosanalyysi


Erityisesti kokeen toiseen osaan (kaunokirjallisuus ja taidetekstit) liittyvät sisällöt:


 • Proosan ja novellin analyysi
 • Runoanalyysi
 • Elokuva-analyysi 
 • Näytelmän analyysi

 

Sisällöt, joita emme ole kerranneet läpi yhdessä:

Tämä osio on erityisen tärkeä, sillä saatat joutua vastamaan tehtävään, jonka tyyppi on sinulle vieras.


 • Kuva-analyysi: esimerkiksi mediatekstien kuvat mutta myös taidekuvat ja tekstin ja kuvan vuorovaikutus
 • Sarjakuva-analyysi
 • Huumorin keinojen analyysi
 • Sinun on tiedettävä, mikä on ominaista erilaisille mediateksteille: kertaa erityisesti reportaasin, kolumnin, pakinan, kommentin ja kainalojutun ominaispiirteet
 • Sinun on tunnettava erilaiset taiteen tyylisuuntaukset: kertaa erityisesti romantiikka, realismi, modernismi ja postmodernismi